Vajon mi az első gondolat ami felmerül bennünk pl. mikor házasságunk válsága miatt válni akarunk, vagy kölcsönadtunk és nem kapjuk vissza a megbeszélt  határidőben, vagy az örökösök vitatják a végrendeletet stb. Az átlag magyar ember azonnal arra gondol, hogy bírósághoz kellene fordulni…és az esetek döntő többségében ezt is teszi. Pedig 2002. óta lehetőség van arra is, hogy bírósági pereskedés mellőzésével vagy hatósági közreműködés nélkül rendezzük békésen a jogi vonatkozású vitánkat.

Ennek eredményes eszköze a mediáció, vagyis a jogvitákban lefolytatható közvetítői eljárás. A mediáció olyan peren kívüli vitarendezési módszer, melyben a vitában álló feleket egy pártatlan szakember – mediátor –  segíti abban, hogy átbeszéljék a vitás helyzetet és a felek  közösen megoldást találjanak arra.

Ezt a lehetőséget erősíti és támogatja a 2018. január 1-jén hatályba lépett új Polgári Eljárásjogi törvény számos rendelkezése is. Ezek közül kiemelten fontos az a szabály, mely lehetővé teszi, hogy számos jogvitában a vitás felek – mielőtt a bírósághoz fordulnának – igénybe vegyék vitájuk rendezésére a mediációt, és ha ott sikerül megállapodásra jutniuk, akkor a per megindítása előtt a bírósághoz benyújthatják a mediációs megállapodást (A Polgári Perrendtartásban nevesített lehetőség az ún. közvetítői eljáráshoz kötött egyezségi kísérletre idézés.) A bíróság azt vizsgálja meg, hogy a megállapodás a hatályos jogszabályoknak megfelel-e, és amennyiben igen, rövid időn belül – 15 vagy 30 nap – jóváhagyja és ezzel peren kívül lezárul a jogi vonatkozású vita. Az eljárás illetéke maximum 15.000,- Ft. A többéves perekhez és akár többszázezer forintos eljárási illetékekhez, ügyvédi költségekhez képest vitathatatlan, hogy jelentős idő- és költségmegtakarítást jelent ez a lehetőség. Ráadásul a megállapodás a vitás felek igénye szerint alakult ki, nem a bíróság dönt a „fejük felett”.

Természetesen nemcsak pert megelőzően, hanem  a peres eljárás kezdeti szakaszában illetve későbbi ún. érdemi szakaszban is lehetőséget biztosít a Polgári Eljárásjogi törvény arra, ha esély van a közvetítői eljárásban – mediációban – való megállapodásra, akkor a bíróság a megfelelő tájékoztatás megadása mellett lehetővé teszi, hogy a peres felek megpróbálkozzanak vitájukat mediációban rendezni. Addig a per nem folytatódik, szünetel.

Mint látható, a lehetőség adott a békés, gyors és olcsó vitarendezésre…. már csak használni kellene!

drjea 2019.01.

vagyonmegosztás  –  közös tulajdon megosztása

Lehetséges jogvita rendezése békésen?
error: Védett tartalom.