Konfliktuskezelési tanácsadás
egyéni

Amennyiben a mediáció igényével a mediátort megkereső féllel vitában álló másik fél az előzetes információk alapján nem szeretne mediációban részt venni, lehetőség van egyéni konfliktuskezelési tanácsadásra is, melyen csak –  konfliktussal érintett – egyik fél vesz részt.

A konfliktuskezelési tanácsadás folyamata

1. alkalom: Egyéni konfliktustérkép megrajzolása

Az ügyfél aktuális egyéni konfliktushelyzetét a pszichodrámában használt eszköz segítségével térképezzük fel, melyhez segítségül hívjuk az ügyfelet körülvevő családi/munkahelyi stb. kapcsolatrendszert. Az eszköz segít abban, hogy az ügyfél külső szemlélőként nézzen rá a konfliktushelyzetére.

2. alkalom: Az ügyfél konfliktuskezelési stratégiájának feltárása

Az ügyfél által leggyakrabban használt konfliktuskezelési stratégia feltárása, az aktuális konfliktushelyzetre vonatkozó összefüggések feltárása, hogyan, milyen stratégiával kezeli az ügyfél az aktuális helyzetet.

3. alkalom: Áttekintés a másik oldalra

Annak feltérképezése gyakorlati eszközök segítségével, mi mozgathatja a másik felet a konfliktusban. Ez segíti az ügyfelet abban, hogy jobban megértse a másik fél konfliktusviselkedésének okait, motivációit.

4. alkalom: Megoldási modell a konfliktus rendezésére

Hatékony és konstruktív kommunikációs modell elsajátítása a tanácsadó mediátor/coach segítségével, amely által az ügyfél képessé válik a saját és a másik fél érdekeinek bevonásával egy konszenzust eredményező konfliktuskommunikációra. Ezáltal a kapcsolat megtartható, helyreállítható.

5. alkalom: A konfliktuskezelési „iránytű” megalkotása

Egy konfliktuskezelési forgatókönyvben annak felépítése, hogyan kezdeményezze az ügyfél a másik fél mediációba történő behívását. Amennyiben a behívás nem sikeres, annak begyakorlása, hogyan kezdeményezzen az ügyfél konstruktív – mediátor közreműködése nélküli – konfliktusbeszélgetést a másik féllel. Ebben az esetben arra felkészítés, hogy egy mediátor nélküli mediációs beszélgetésben maga az ügyfél lesz a páros beszélgetés „mediátora”.

Az alkalmak időtartama:

1 óra (max. 1,5 óra)

Az alkalmak díjazása:

30 perc 5.000,- Ft

error: Védett tartalom.